pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top

Ostatnie komunikaty prasowe Click on the name of the document to download it in PDF or any other format if PDF is not available. Data
Nowe szacunki Copa i Cogeca ukazują spadek produkcji europejskiego wina w tym roku. Jakość utrzymuje się jednak na wysokim poziomie 2016-10-19
Głównym priorytetem nowego przewodniczącego grupy roboczej „Warzywa i owoce” Copa i Cogeca, Philippe'a Appeltansa, jest zapewnienie ciągłego wsparcia UE dla organizacji producentów (np. spółdzielni) w WPR po 2020 r. 2016-10-18
Copa i Cogeca wysyłają pismo do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec planów wycofania konwencjonalnych biopaliw po 2020 r. - potrzeba długofalowej i stabilnej polityki, by osiągnąć cele w zakresie klimatu i bezpieczeństwa żywnościowego #NobiofuelNofood 2016-10-17
Copa i Cogeca dają wyraz zadowoleniu z wyników unijnego forum mięsa owiec, które debatowało na temat przyszłości sektora 2016-10-14
COPA WRĘCZA EUROPEJSKĄ NAGRODĘ ZA INNOWACJĘ DLA ROLNICZEK 2016 ORAZ NAGRODĘ ZA SPECJALNE OSIĄGNIĘCIA PODCZAS WYSOKIEJ RANGI WYDARZENIA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 2016-10-13
Kluczowe broszury Komitetów Copa-Cogeca : kliknij na ponizsze zdjecie, aby je przeczytac:
     
 
 
 
 
 

 

 

   
     

 

English Français 

 

  

REPORT              

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Copa-Cogeca on Facebook
 
Copa-Cogeca videos