pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top
Top
Top
Top
Opinie
Aktualne opinie Click on the name of the document to download it in PDF or any other format if PDF is not available. Data
Najważniejsze wiadomości od europejskich rolniczek - ulotka 2017-12-12
Komisja Kobiet Copa Wstępny komentarz przed coroczną sesją Komisji ONZ ds. statusu kobiet, edycja 2018 2017-12-12
Deklaracja partnerów społecznych unijnego sektora rolnego GEOPA-COPA – EFFAT „Ubezpieczenia społeczne dla zagranicznych pracowników sezonowych skuteczna opieka społeczna dla pracowników bez nadmiernych obciążeń administracyjnych” 2017-12-12
OGŁOSZENIE - REKRUTACJA - SEKTOR HODOWLI 2017-12-07
Stanowisko Copa i Cogeca w spr. Brexitu 2017-12-04


       


Horizontal issues : POCC - Policy Coordination Committee (POCC) (COPA)


Processing request...